Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce – Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Luu Ban Nhap Tu Dong 1009
Việc kinh doanh Online xây dựng website Bán hàng, việc theo dõi hiệu quả việc quảng cáo bán hàng trở thành một yêu cầu tất yếu của người kinh doanh. Theo dõi hiệu quả của việc Marketing bán hàng là một yêu cầu bắt buộc phải có trên website.

Các chỉ số theo dõi như:

– Nguồn mang người dùng truy cập

– Người dùng xem Danh sách sản phẩm

– Người dùng xem Sản phẩm

– Thêm vào giỏ hàng

– Mua sản phẩm

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Cũng như theo dõi toàn bộ chuỗi hành trình của người mua hàng trên website. Việc theo dõi này được Google xây dựng tích hợp toàn bộ trong tính năng Thương Mại Điện Tử Nâng Cao.

Theo dõi Thương Mại Điện Tử Nâng Cao là gì?

Theo dõi TMĐT Nâng cao là theo dõi toàn bộ Hành vi mua hàng của khách hàng trên website bao gồm: 

– Số lượt xem trang sản phẩm

– Thêm và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

– Bắt đầu, bỏ và hoàn thành giao dịch.

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Theo dõi Hiệu suất kinh doanh trên Website: 

Các báo cáo Tổng quan và Hiệu suất mua hàng theo từng sản phẩm bao gồm:

– Dữ liệu cho doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi mà sản phẩm của bạn tạo ra

– Số lượng sản phẩm trong giao dịch trung bình

– Giá trị đặt hàng trung bình – số tiền hoàn lại mà bạn đã phát hành

– Tỷ lệ mà người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ và thực hiện mua hàng sau khi đã xem trang chi tiết về sản phẩm.

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Việc triển khai cơ bản của gắn thẻ Thương mại điện tử nâng cao cung cấp cho bạn dữ liệu cho sản phẩm riêng lẻ, nhưng bạn có thể dễ dàng thêm danh mục và thuộc tính nhãn hiệu để bạn cũng có thể đánh giá dữ liệu từ các khía cạnh này. Các thuộc tính này sẽ lấy các giá trị chuỗi, để bạn có thể tạo bất kỳ thuộc tính và phân loại nhãn hiệu có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

2. Làm sao để Theo Dõi Thương Mại Điện Tử Nâng Cao 

Để theo dõi Thương Mại Điện Tử nâng cao với các nền tảng khác cần thực hiện các bước hướng dẫn theo chỉ dẫn của Google tại đây .

Đối với Website Haravan việc bạn cần thực hiện là:

Bước 1: Tạo tài khoản Analytics tại: analytics.google.com

Bước 2: Chèn Mã Analytics tại đây:

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Bước 2: Kích hoạt tính năng Enhanced Ecommerce

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Bước 4: Kích hoạt tính năng theo dõi Thương Mại Điện Tử 

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

3. Các bảng theo dõi hiệu quả của website TMĐT như thế nào ? 

Bạn có thể theo dõi các bảng báo cáo hiệu quả kinh doanh trên website bán hàng thông qua các bản theo dõi:

Bảng theo dõi Tổng quan:

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Bảng theo dõi Chuyển Đổi theo nguồn Traffic truy cập website:

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Bảng theo dõi Chuyển đổi Thương Mại Điện Tử

Thiết lập Tracking Thương Mại Điện Tử Enhanced Ecommerce - Tính năng bắt buộc phải có cho Website Bán Hàng

Đặc điểm chung của các Bảng theo dõi là có hiệu quả về các mặt: Chuyển đổi, Doanh thu Online, Giao dịch,… các theo dõi hiệu quả bán hàng trên website được tích hợp vào nền tảng.

Tóm lại:

Một yêu cầu bắt buộc đặt ra trong việc quản lý website TMĐT là theo dõi hiệu quả chuyển đổi từ các nguồn traffic, theo doanh thu, sản phẩm bán chạy,… 

Điều đó là một yêu cầu bắt buộc phải có khi bạn xây dựng website bán hàng, Google đã xây dựng bộ tiêu chuẩn cần có để theo dõi hiệu quả hoạt động của website thông qua tính năng Thương Mại Điện Tử Nâng Cao – Enhanced Ecommerce Analyitcs, và website cần phải tích hợp tính năng này để giúp cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh tốt hơn đối với người kinh doanh Online.

Thông qua tính năng sẽ giúp cho người kinh doanh quyết định đầu tư nhiều vào kênh tạo chuyển đổi và hiệu quả cũng như xem xét tiếp tục kinh doanh hay ngừng bán một sản phẩm để tối ưu việc kinh doanh Online.

Theo dõi Phần 2 Tracking Conversion Ecommerce Google Ads

Tham khảo bài viết khác:

Hướng dẫn liên kết Google Analytics với Google Ads

Cách tạo đối tượng Remarketing (tiếp thị lại) trên Google Anlaytics chia sẻ về Google Ads

Hồng Đức

Chưa có tài khoản?

đăng ký tài khoản